تعرفه سرور اختصاصی


DS1 DS2 DS3
CPU: Intel Xeon E5-2407 2.2 GHz
        10MB Cash 4-Core
HDD: 500 GB SATA
RAM: 2 GB DDR3 ECC Reg
Windows 2012: Enterprise Edition
Windows 2008: Enterprise Edition
Windows 2003: Enterprise Edition
.NET Framework 1.1 ~ 4.5
PHP 
MySql 
MS-SQl 2005~2012
سایر امکانات سخت افزاری
Data Transfer/Monthly 100 GB
سایر سیستم عامل ها
Linux: CentOS  
سایر نمونه نرم افزارهای نصب شده در Windows
ASP  
ADO.NET 
Compiled CGI and SSI 
Application Pools 
FTP Service
Microsoft Index Server 
DNS Server  
Remote Desktop Services
نمونه نرم افزارهای نصب شده در Linux
apache
dhclient 
Perl  
OpenSSL  
OpenSSH 
PHP 
MySQL 
قیمت ماهیانه (ریال)           3.850.000
هزینه راه اندازی (ریال)     1.500.000
CPU: Intel Xeon E5-2420 1.9 GHz
        15MB Cash 6-Core
HDD: 2 * 500 GB SATA (raid 1)
RAM: 4 GB DDR3 ECC
Windows 2012: Enterprise Edition
Windows 2008: Enterprise Edition
Windows 2003: Enterprise Edition
.NET Framework 1.1 ~ 4.5
PHP 
MySql 
MS-SQl 2005~2012
سایر امکانات سخت افزاری
Data Transfer/Monthly 200 GB
سایر سیستم عامل ها
Linux: CentOS  
سایر نمونه نرم افزارهای نصب شده در Windows
ASP  
ADO.NET 
Compiled CGI and SSI 
Application Pools 
FTP Service
Microsoft Index Server 
DNS Server  
Remote Desktop Services
نمونه نرم افزارهای نصب شده در Linux
apache
dhclient 
Perl  
OpenSSL  
OpenSSH 
PHP 
MySQL 
قیمت ماهیانه (ریال)           5.600.000
هزینه راه اندازی (ریال)     1.500.000
CPU: Intel Xeon E5-2420*2 1.9 GHz
        15MB Cash 6-Core
HDD: 2 * 500 GB SATA (raid 1)
RAM: 8 GB DDR3 ECC Reg
Windows 2012: Enterprise Edition
Windows 2008: Enterprise Edition
Windows 2003: Enterprise Edition
.NET Framework 1.1 ~ 4.5
PHP 
MySql 
MS-SQl 2005~2012
سایر امکانات سخت افزاری
Data Transfer/Monthly 400 GB
سایر سیستم عامل ها
Linux: CentOS  
سایر نمونه نرم افزارهای نصب شده در Windows
ASP  
ADO.NET 
Compiled CGI and SSI 
Application Pools 
FTP Service
Microsoft Index Server 
DNS Server  
Remote Desktop Services
نمونه نرم افزارهای نصب شده در Linux
apache
dhclient 
Perl  
OpenSSL  
OpenSSH 
PHP 
MySQL 
قیمت ماهیانه (ریال)           7.300.000
هزینه راه اندازی (ریال)     1.500.000

 

آدرس

مشهد، خیابان ابن سینا، مقابل سه راه ادبیات، ساختمان 46 ، بلوک 2، طبقه 4، واحد 32

 

تلفکس:

38076 - 9851+

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید