تعرفه میزبانی پست الکترونیک


میزبانی پست الکترونیک

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس EH1

155.000 440.000 770.000 990.000 1.110.000
تعداد پست الکترونیک 10
میزان فضا 100MB
Mailing Lists 5

سرویس EH2

238.000 672.000 1.176.000 1.510.000 1.680.000
تعداد پست الکترونیک 50
میزان فضا 500MB
Mailing Lists 10

سرویس EH3

300.000 840.000 1.480.000 1.900.000 2.120.000
تعداد پست الکترونیک 100
میزان فضا 1GB
Mailing Lists 15

سرویس EH4

435.000 1.280.000 2.240.000 2.880.000 3.200.000
تعداد پست الکترونیک 200
میزان فضا 2GB
Mailing Lists 20


 

آدرس

مشهد، خیابان ابن سینا، مقابل سه راه ادبیات، ساختمان 46 ، بلوک 2، طبقه 4، واحد 32

 

تلفکس:

38076 - 9851+

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید