تعرفه میزبانی وب لینوکس


میزبانی وب لینوکس

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس LS1

200.000 568.000 990.000 1.270.000 1.420.000
میزان فضا 100MB
Sub-Domains 1
انتقال داده ها/ماهیانه 1GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 2

سرویس LS2

340.000 960.000 1.680.000 2.160.000 2.400.000
میزان فضا 500MB
Sub-Domains 5
انتقال داده ها/ماهیانه 5GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 4

سرویس LS3

417.000 1.180.000 2.000.000 2.650.000 2.950.000
میزان فضا 1GB
Sub-Domains 10
انتقال داده ها/ماهیانه 10GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 5

سرویس LS4

620.000 1.760.000 3.000.000 3.960.000 4.400.000
میزان فضا 2GB
Sub-Domains 20
انتقال داده ها/ماهیانه 20GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 7

سرویس LS5

870.000 2.480.000 4.300.000 5.580.000 6.200.000
میزان فضا 5GB
Sub-Domains 50
انتقال داده ها/ماهیانه 50GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 10

سرویس LS6

1.870.000 5.300.000 9.270.000 11.920.000 13.250.000
میزان فضا 10GB
Sub-Domains 75
انتقال داده ها/ماهیانه 100GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 15

سرویس LS7

4.390.000 12.400.000 21.700.000 27.900.000 31.000.000
میزان فضا 30GB
Sub-Domains 100
انتقال داده ها/ماهیانه 300GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Accounts 35


 

آدرس

مشهد، خیابان ابن سینا، مقابل سه راه ادبیات، ساختمان 46 ، بلوک 2، طبقه 4، واحد 32

 

تلفکس:

38076 - 9851+

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید