تعرفه میزبانی وب ویندوز


میزبانی وب ویندوز 2008

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس WS1_2008

233.000 660.000 1.150.000 1.480.000 1.650.000
میزان فضا 100MB
Sub-Domains 1
تعداد Domain قابل میزبانی 1
انتقال داده ها/ ماهیانه 1GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 2

سرویس WS2_2008

474.000 1.340.000 2.340.000 3.000.000 3.350.000
میزان فضا 1GB
Sub-Domains 5
تعداد Domain قابل میزبانی 2
انتقال داده ها/ ماهیانه 10GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 3

سرویس WS3_2008

880.000 2.500.000 4.380.000 5.630.000 6.260.000
میزان فضا 5GB
Sub-Domains 20
تعداد Domain قابل میزبانی 3
انتقال داده ها/ ماهیانه 30GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 5

سرویس WS4_2008

2.250.000 7.120.000 12.470.000 16.000.000 17.820.000
میزان فضا 200GB
Sub-Domains 50
تعداد Domain قابل میزبانی 4
انتقال داده ها/ ماهیانه 100GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 10

میزبانی وب ویندوز 2012

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس WS1_2012

247.000 700.000 1.220.000 1.570.000 1.750.000
میزان فضا 100MB
Sub-Domains 1
تعداد Domain قابل میزبانی 1
انتقال داده ها/ ماهیانه 1GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 5

سرویس WS2_2012

488.000 1.380.000 2.415.000 3.100.000 3.450.000
میزان فضا 1GB
Sub-Domains 5
تعداد Domain قابل میزبانی 2
انتقال داده ها/ ماهیانه 10GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 10

سرویس WS3_2012

935.000 2.640.000 4.620.000 5.940.000 6.600.000
میزان فضا 5GB
Sub-Domains 20
تعداد Domain قابل میزبانی 3
انتقال داده ها/ ماهیانه 30GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 30

سرویس WS4_2012

2.630.000 7.440.000 13.020.000 16.740.000 18.600.000
میزان فضا 20GB
Sub-Domains 50
تعداد Domain قابل میزبانی 4
انتقال داده ها/ ماهیانه 100GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP Account 50

 

آدرس

مشهد، خیابان ابن سینا، مقابل سه راه ادبیات، ساختمان 46 ، بلوک 2، طبقه 4، واحد 32

 

تلفکس:

38076 - 9851+

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید